नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको विधान २०५७

नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको विधान, २०५७ प्रस्तावनाः मानव सभ्यता र विकासको क्रममा अत्यन्तै कठिन परिश्रम गर्दै आएको समाजको एउटा हिस्सा दलित समुदाय कला, सीप र श्रमको धनी भएर पनि शताब्दीऔंदेखि जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बहिष्करण र बञ्चितीकरण भोग्दै आएको…

Read More